Rakan Blogger

Dimensi Kelainan Tenaga KerjaKelainan tenaga kerja boleh didefinisikan sebagai adanya ciri-ciri individu dalam dirinya yang menyebabkan satu perbezaan antara satu sama lain. Umumnya, kelainan tenaga kerja atau diversiti tenaga kerja dapat dijelaskan melalu tiga dimensi.
Dimensi pertama
adalah dimensi sahsiah, nilai dan sikap dalam diri seseorang itu yang melambangkan pandangannya mengenai sesuatu hal sama ada betul atau pun salah. Ianya mempengaruhi sikap dan tingkahlaku dimana nilai merupakan kepercayaan global yang membimbing tindakan dan penilaian merentasi semua situasi. Dimensi kedua pula adalah dimensi dalaman (internal) iaitu merujuk kepada kesediaan seseorang memberi respon secara positif ataupun secara negatif kepada orang lain dan perkara dalam persekitaran. Dimensi ketiga pula adalah dimensi luaran (external) merujuk kepada ciri-ciri seperti wajah, pengalaman kerja, tabiat peribadi, agama yang dianuti, latar belakang pendidikan dan status perkahwinan.
Manakala paras terakhir pula adalah dimensi organisasi. Dimensi organisasi merujuk kepada perkara-perkara seperti lokasi kerja, senioriti, status pengurusan, klasifikasi dan bidang tugas. Memandangkan perubahan dalam dunia kerja yang berlaku pada masa kini, peningkatan tahap kelainan kerja dilihat semakin meningkatkan sedikit sebanyak cabaran yang dihadapi oleh pihak majikan untuk menanganinya dengan baik. Justeru itu, adalah bagitu penting untuk mengetahui apakah punca-punca masalah yang timbul disebabkan kurangnya pemahaman mengenai konsep kelainan kerja ini.


Tiada ulasan:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...