Rakan Blogger

Kod Etika Kaunselor (Kod Tatalaku)

PERHATIAN : Psikotube hanya memaparkan sebahagian daripada Kod Etika Kaunselor ini. Sila dapatkan kod etika bercetak sebagai rujukan anda. Untuk mendapatkan dan membuat tempahan Kod Etika Kaunselor bolehlah melakukannya melalui PERKAMA CONSULTANTS.

 (Harga : RM 8.00 , Item Kod : 0007)

MUKADIMAH

1. Kod Etika ini bertujuan menyediakan garis panduan kepada kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada standard perlakuan kaunselor. Kod Etika ini menggariskan standard perlakuan kaunselor dalam menjalin perhubungan profesional dengan klien, rakan-rakan kaunselor, majikan, individu dan profesion lain serta masyarakat keseluruhannya. la juga merangkumi etika perlakuan yang standard mengenai tatalaku yang sesuai dengan kedudukan dan identiti sebagai seorang kaunselor.

2. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan kepada harga diri, digniti, dan keunikan semua individu termasuk hak-hak dan peluang-peluang mereka. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni.

3. Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi, kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada semua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika.

4. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawab.

5. Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling. Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksimum. Kod Etika ini berperanan sebagai panduan kepada Majlis Kaunseling Kebangsaan untuk membuat keputusan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan etika.

Sempena Hari Pekerja 1 Mei

 
 Apakah keistimewaan 1 Mei? Pastinya, sebagai seorang pekerja, sama ada di sektor kerajaan mahupun di sektor swasta pastinya sedia maklum bahawa pada hari tersebut adalah merupakan Hari Pekerja yang disambut serentak bukan sahaja di negara ini malah di seluruh dunia. Pada hari tersebut juga telah diisytiharkan sebagai cuti umum.
Idea sambutan Hari Pekerja ini sebenarnya mula tercetus di Australia pada tahun 1856. Ia adalah merupakan salah satu cara para proletariat pada masa itu untuk mencapai hari bekerja lapan jam sehari. Pada asalnya, mereka menetapkan perayaan itu pada 21 April 1856 dengan mengadakan demonstrasi bagi mencapai tujuan mereka.

Perayaan pertama itu telah memberi kesan yang positif di kalangan proletariat Australia yang membawa kesedaran kepada mereka sehingga tercetusnya pemberontakan baru menyebabkan keputusan diambil untuk meraikan perayaan itu setiap tahun.

Idea perayaan Hari Pekerja ini diterima di seluruh Australia dengan cepat, malah mula tersebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Kejayaan para pekerja Australia mencapai matlamat bekerja lapan jam sehari mendorong para pekerja di negara lain tampil dengan berani untuk menuntut hak yang sama. Golongan pertama yang mencontohi langkah pekerja Australia ini adalah pekerja Amerika. Bermula pada tahun 1886, mereka mengambil keputusan bahawa setiap 1hb Mei patut menjadi hari pemberhentian bekerja antarabangsa. Pada hari tersebut, lebih 200,000 orang pekerja meninggalkan tempat bekerja mereka dan menuntut masa bekerja hanya lapan jam sehari.  Pengisytiharan 1 Mei sebagai Hari Pekerja di Malaysia hanya bermula pada tahun 1972. Pengisytiharan ini juga adalah hasil usaha gigih para proletariat negara pada masa lalu yang didorong oleh semangat perjuangan untuk mendapatkan waktu bekerja yang adil di samping menentang penindasan dan penekanan oleh pihak majikan.

Kini, ramai yang telah lupa mengenai sejarah Hari Pekerja ini. Malah cuti yang diisytiharkan pada hari berkenaan hanyalah dianggap sebagai satu daripada cuti umum yang biasa. Walau apapun, ia seharusnya tidak dipandang remeh kerana sejarah inilah yang telah mengiktiraf hak-hak para pekerja agar tidak lagi ditindas oleh pihak majikan. Pelbagai undang-undang atau dasar telah dibuat bagi memastikan hak pekerja lebih terjamin dari semasa ke semasa. - MESRA
 
Source : Selected Political Writings of Rosa Luxemburg, Dick Howard

Ciri - Ciri Kaunselor Silang Budaya (Cross-culture)


 Untuk entri ini, saya nak berkongsi sedikit ciri-ciri kaunselor yang menjalankan kaunseling Silang Budaya (Cross-culture). Untuk menghuraikan ciri-ciri kaunselor dalam kaunseling silang budaya terdapat empat elemen yang boleh kita lihat iaitu sikap kaunselor, pengetahuannya, kemahiran, kaunselor dan kepompong budayanya. 

Sikap Kaunselor (Counselor Attitude)
"To know where you are going, you must understand where you come from." Kata-kata ini dipetik daripada E.F Sherida iaitu The World of Culture Presiden. Dari petikan diatas jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya untuk seseorang kaunselor itu memahami siapakah dirinya sebelum mengenali kliennya yang berlainan budaya darinya. Sebagai kaunselor yang menjalankan sesi silang budaya, adalah perlu untuk dia bukan sekara mengetahui malah memahami asal-usul dia. Perkara seperti agama, etnik, tradisi dan pantang larang yang berlegar di sekeliling dirinya perlu disedari supay tidak menjejaskan sesi yang dijalankan. Selain itu, kaunselor perlu menyedari nilai budaya yang dipegangnya bagaimana dia sendiri melihat sesuatu budaya itu daripada sudut pandangannya kemudian barulah memahami budaya kliennya. Ini penting jika kaunselor sendiri gagal menyedari wujudnya perbezaan dan persamaan budaya dia dengan kliennya, pasti ada halangan dalam menjalankan sesi. Untuk itu apapun perbezaan yang timbul dari aspek budaya kaunselor harus bijak menselesakan dirinya semasa menjalankan sesi. Ingat salah satu prinsip kaunseling adalah percaya yang setiap manusia itu unik dan berpontensi untuk berkembang. Jadi apa pun budaya yang diamal oleh klien dia harus menerima tanpa syarat tetapi tidak perlulah memaksa diri jika rasa tidak pasti yang anda mampu mengendalikan sesi silang budaya.

Pengetahuan Kaunseling (Counseling Knowledge)
Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang kaunselor itu sebenarnya antara satu faktor yang mempengaruhi perjalanan sesi kaunseling silang budaya dan apa-apa jenis sesi sekalipun. Pengetahuan kaunseling tidak terhad dalam memahami teori-teori tertentu sahaj. Ini kerana di dalam kaunseling silang budaya, kaunselor perlu memperkembangkan lagi pengetahuannya mengenai budaya-budaya lain. Hal ini akan lebih membantu kaunselor untuk memahami kliennya. Pengetahuan kaunselor terhadap kliennya juga penting, semasa penerokaan adalah perlu untuk kaunselor mengetahui sejarah, pengalaman, alamaln tradisi, nilai kebudayaan yang dipegang oleh kliennya. 

Kemahiran Kaunselor (Counselor Skill's)
Dalam kaunseling silang budaya, penekanan terhadap empati adalah penting. Kaunselor perlu tahu memahami  secara lisan dan bukan lisan. Biasanya isu yang timbul dalam kaunseling silang budaya adalah laras bahasa yang digunakan dalam sesi. Sekiranya terdapat istilah yang tidak difahami kaunselor, dia perlu bertanya kepada klien bagi memastikan apa yang difahami tentang istilah tertenttu adalah menepati dengan apa yang klien ingin sampaikan. Oleh itu, kemahiran kaunselor bukan sahaja tentang kemahiran kaunseling yang dikuasai malah ia merangkumi kemahiran berbahasa dan memahami body language kliennya. Adalah satu kelebihan jika kaunselor dapat menguasai lebih dari satu bahasa.

Kaunselor & Kepompong Budaya (Culturally Encapsulated Counselor)
Kegagalan kaunselor untuk mengahadi kepelbagaian budaya dalam sesi silang budaya disebabkan kaunselor terperangkap dalam kepompong budaya. Kaunselor tidak menyedari akan wujudnya perbezaan nilai dalam budaya kliennya. Kesannya adakah klien selesa dengan sesi yang dijalankan? Disini, adalah perlu bagi seseorang kaunselor mengelak steroetaip dengan melihat kliennya berdasarkan dari mana kelompok asal kliennya. Ini perlu dielakkan, dan untuk memastikan ini tidak berlaku nilai keterbukaan dan kejujuran perlu diamalkan oleh seseorang kaunselor itu. Kaunselor perlu bersikap terbuka dengan apa yang dikongsikan kliennya mengenai budaya atau apa saja. Kaunselor juga perlu jujur dan bersikap telus dengan apa yang difikirkan. Oleh itu, dengan cara ini kaunselor dapat mengelak culturally encapsulated yang membawa kesan negatif kepada perhubungan teraputik antara klien dengan kaunselor.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...